Tuin Schoonoord

Stichting Schoonoord

Stichting Schoonoord zet zich in voor het behouden en laten floreren van Tuin Schoonoord voor Rotterdammers nu én in de toekomst.

Om de kwaliteit van de tuin in stand te houden is Stichting Schoonoord op zoek naar sponsors (bedrijven, ondernemers en fondsen) die de tuin een warm hart toedragen. Iedere bijdrage is welkom op rekeningnummer NL05ABNA0255072058 ten name van Stichting Schoonoord Rotterdam. De stichting heeft een ANBI-status artikel 5b, Algemene wet inzake rijksbelastingen.

Voordelig schenken

Omdat wij een ANBI zijn, bestaat de mogelijkheid om schenkingen geheel af te trekken van de inkomstenbelasting als men 5 jaar hetzelfde bedrag schenkt, en daarvoor een overeenkomst met onze stichting heeft gesloten.

Bestuur Stichting Schoonoord (1/5/2018)

  • Hermance Mees, voorzitter
  • Margaret van Zeijl- van Stolk, secretaris
  • Jonathan Mees, penningmeester
  • Alexander van Limburg Stirum
  • Annemijn Crince le Roy- van Munster van Heuven
  • Aad van Leeuwen
  • Monique Groeneweg
  • Marjoleine Molenaar


Fiscaal nummer: 807014059, Kamer van Koophandel nummer: 41136021.

Jaarcijfers 2018

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit curabitur, magnis placerat convallis id montes nisi facilisi libero, pretium netus feugiat mi fermentum sociis lacus.